ba. is.

ba. is. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ba. is. ba. olduğunu.