b/w

b/w teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b/w / b