b/p

b/p teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b/p b / s