b/d

b/d teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b/d / g