b.w.

b.w. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b.w. vücut ağırlığı