b.t.

b.t. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b.t. b.t.