u like sex

u like sex teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u like sex seksten hoşlanıyorsun

u like sex terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sex sex sex seks sex seks
i like having sex seks yapmayı severim
like father, like son babasının oğlu
like for like beğenirsen beğenirim
like father like son babasının oğlu
like-for-like sales benzeri satışlar
like with like gibi gibi
like for like basis benzer temeli gibi
like attracts like gibi çeker gibi
like mother like daughter anasına bak kızını al
like cures like gibi tedaviler gibi
compare like with like benzeyen ile karşılaştır
like-for-like comparison benzer karşılaştırma
on a like for like basis benzer şekilde
like for like growth benzer büyüme için gibi
like-for-like replacement benzeri değiştirme
like-for-like revenue benzeri gelir
i like it like that bunu böyle seviyorum
a like for like bir benzeri
comparing like with like benzeyen ile benzeyen
like for like sales growth satış büyümesi gibi
a like-for-like basis benzeri bir temel
replace like for like gibi için değiştirin
on a like to like basis hoşlanmak gibi
like 4 like 4 gibi
with like for like gibi için
like-for-like rise benzeri yükseliş
like mother like anne gibi
justice rolls down like waters and righteousness like adalet sular gibi aşağı iner ve doğruluk gibi
not comparing like with like benzeri ile kıyaslanmıyor
a like for like sales benzer satışlar için benzer
a like-for-like replacement. benzeri bir değiştirme.
on like for like basis benzer temeli gibi
in like manner and on like notice benzer şekilde ve benzer şekilde
like like a boss patron gibi
compared like with like gibi ile karşılaştırıldığında
like-like experience benzeri deneyim
i don't like y like y sevmiyorum
like parent, like child ebeveyn gibi, çocuk gibi
i like someone like her onun gibi birini seviyorum
of like for like gibi için
i like u like senden hoşlanıyorum
just like like aynen gibi
i would like a like you senin gibi bir şey istiyorum
don't like y like beğenmediğiniz gibi sevme
i like it like beğendim
based on like for like gibi gibi dayalı
assigned sex atanmış seks
bi sex bi seks
bud-sex tomurcuk cinsiyetli