b.s.s.

b.s.s. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b.s.s. b.s.s.