b.s.ret.

b.s.ret. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı