b.s.p.t.

b.s.p.t. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b.s.p.t. b.s.p.t.