b.s.p.h.

b.s.p.h. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b.s.p.h. b.s.p.h.