b.s.p.

b.s.p. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b.s.p. b.s.p.