b.s.orn.hort.

b.s.orn.hort. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b.s.orn.hort. b.s.orn.hort.

b.s.orn.hort. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hört! hört! hort! hort!
orn orn
hort. hort.
m.s.hort. m.s.hort.
hort hort