b.s.met.e.

b.s.met.e. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b.s.met.e. b.s.met.e.

b.s.met.e. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

meet met met bir araya geldi tanıştı
b.met. b.met.
b.met.e. b.met.e.
b.s.met. b.s.met.
e.met. e.met.
hail-fellow-well-met sıkı fıkı
i never met a man i didn't like hiç sevmediğim bir erkekle tanışmadım
m.met.e. m.met.e.
m.s.met.e. m.s.met.e.
met met
met enkephalin enkefalinle karşılaştı
met office ofis bir araya geldi
met- met-
met. araya geldi.
met.e. met.e.
we have met the enemy, and they are ours düşmanla tanıştık ve onlar bizim
we have met the enemy, and they are us düşmanla tanıştık ve onlar biziz
well met iyi tanıştık
well-met iyi bir araya
are met karşılandı
i met tanıştım
we met tanıştık
met with ile buluştu
to be met tanışmak
met up bir araya geldi
must be met karşılanmalı
have been met tanışmış
have met tanıştım
will be met karşılanacak
i have met tanıştım
met by tarafından karşılandı
i met you seninle tanıştım
we have met tanıştık
being met tanışma
is met karşılandı
i met him onunla buluştum
conditions are met koşullar karşılandı
needs are met ihtiyaçlar karşılandı
are not met karşılanmadı
are being met karşılanıyor
first met ilk buluşma
they met onlar bir araya geldi
not met karşılanmadı
requirements are met gereksinimler karşılandı
i met with ile tanıştım
can be met karşılanabilir
he met o tanıdı
met you seninle tanıştım
to be met by tarafından karşılanmak
how i met your mother annenle nasıl tanıştım