radar gun

radar gun teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
radar gun radar tabancası