radar

radar teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
radar radar