racquet

racquet teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racquet raket