raconteur

raconteur teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
raconteur öykücü