racking

racking teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racking raf