racket press

racket press teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racket press raket presi