racist

racist teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racist ırkçı