racisms

racisms teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racisms ırkçılık