b.s.j.

b.s.j. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b.s.j. b.s.j.