racialization

racialization teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racialization ırksallaşması