rachis

rachis teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
rachis tüy sapı