rachiometer

rachiometer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
rachiometer rachiometer