racemose aneurysm

racemose aneurysm teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı