racemose

racemose teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racemose salkım şeklinde

racemose terimi için benzer kelimeler ve anlamları

racemose aneurysm rasemoz anevrizması
racemose inflorescence racemose salkım