racemose

racemose teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racemose salkım şeklinde