racemiform

racemiform teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racemiform racemiform