raceme

raceme teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
raceme salkım