racemate

racemate teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racemate rasemat