b.s.h.ed.

b.s.h.ed. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b.s.h.ed. b.s.h.ed.