racehorse

racehorse teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racehorse yarış atı