racecourse

racecourse teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racecourse yarış pisti

racecourse terimi için benzer kelimeler ve anlamları

horse racecourse at yarışı
ascot racecourse ascot yarış pisti