race-walk

race-walk teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
race-walk yarış yürüyüş

race-walk terimi için benzer kelimeler ve anlamları

race a race yarış yarış
people of every race and walk of life her ırkın insanı ve yaşam yürüyüşü
walk a walk on the wild side vahşi tarafta yürümek
if you want to walk fast, walk alone hızlı yürümek istersen, yalnız yürü
walk walk for miles kilometrelerce yürümek
acceptance race kabul yarışı
allowance race izin yarışı
arms race silâhlanma yarışı
ball race top yarışı
barrel-race fıçı ırk
bathtub race küvet yarışı
bicycle race bisiklet yarışı
boat race tekne yarışı
bumping race çarpma yarışı
claiming race yarış iddia
distance race mesafe yarışı
doggett's coat and badge race doggett & # x27; s ceket ve rozet yarışı
drag race kısa mesafeli araba yarışı
egg and spoon race yumurta ve kaşık yarışı
egg-and-spoon race yumurta ve kaşık yarışı
endurance race dayanıklılık yarışı
flat race düz yarış
harness race koşum yarışı
horse race at yarışı
horse-race at yarışı
master race üstün ırk
mill-race değirmen yarış
mixed-race karışık ırk
obstacle race engelli yarış
post race yarış sonrası
potato race patates yarışı
produce race ırk üretmek
race yarış
race meeting yarış toplantısı
race music yarış müziği
race norming yarış normları
race off yarışmak
race plate yarış plakası
race relations ırk ilişkileri
race riot ırk isyanı
race suicide ırk intiharı
race-course yarış ders
race-horse yarış atı
race-riot ırk isyanı
race-track yarış pisti
rat race fare yarışı
rat-race fare yarışı
relay race bayrak yarışı
sack race çuval yarışı
selling race satış yarışı