race

race teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
race yarış

race terimi için benzer kelimeler ve anlamları

race a race yarış yarış
acceptance race kabul yarışı
allowance race izin yarışı
arms race silâhlanma yarışı
ball race top yarışı
barrel-race fıçı ırk
bathtub race küvet yarışı
bicycle race bisiklet yarışı
boat race tekne yarışı
bumping race çarpma yarışı
claiming race yarış iddia
distance race mesafe yarışı
doggett's coat and badge race doggett & # x27; s ceket ve rozet yarışı
drag race kısa mesafeli araba yarışı
egg and spoon race yumurta ve kaşık yarışı
egg-and-spoon race yumurta ve kaşık yarışı
endurance race dayanıklılık yarışı
flat race düz yarış
harness race koşum yarışı
horse race at yarışı
horse-race at yarışı
master race üstün ırk
mill-race değirmen yarış
mixed-race karışık ırk
obstacle race engelli yarış
post race yarış sonrası
potato race patates yarışı
produce race ırk üretmek
race meeting yarış toplantısı
race music yarış müziği
race norming yarış normları
race off yarışmak
race plate yarış plakası
race relations ırk ilişkileri
race riot ırk isyanı
race suicide ırk intiharı
race-course yarış ders
race-horse yarış atı
race-riot ırk isyanı
race-track yarış pisti
race-walk yarış yürüyüş
rat race fare yarışı
rat-race fare yarışı
relay race bayrak yarışı
sack race çuval yarışı
selling race satış yarışı
sheep race koyun yarışı
slow but steady wins the race yavaş ama sabit yarışı kazanır
stake race bahis yarışı
three-legged race üç bacaklı yarış