rabin, yitzhak

rabin, yitzhak teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
rabin, yitzhak rabin, yitzhak