b.s.ec.

b.s.ec. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b.s.ec. b.s.ec.