b.s.d.hyg.

b.s.d.hyg. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b.s.d.hyg. b.s.d.hyg.

b.s.d.hyg. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

b.s.hyg. b.s.hyg.
m.s.hyg. m.s.hyg.
sc.d.hyg. sc.d.hyg.
sc.m.hyg. sc.m.hyg.
hyg hvs