b.s.d.

b.s.d. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b.s.d. b.s.d.