b.s.a.

b.s.a. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b.s.a. b.s.a.