b.s.

b.s. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b.s. fen fakültesi mezunu