v-neck t-shirt

v-neck t-shirt teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-neck t-shirt v yakalı tişört

v-neck t-shirt terimi için benzer kelimeler ve anlamları

v-neck shirt v yaka gömlek
neck shirt boyun gömlek
u neck t shirt sen boyun t shirt
neck and neck boyun ve boyun
neck to neck boyun boyuna
running neck and neck çalışan boyun ve boyun
run neck and neck boyun ve boyun koşmak
are neck and neck boyun ve boyun
neck and neck race boyun ve boyun yarışı
neck and neck in the polls anketlerde boyun ve boyun
running neck a neck boyun çalışan boyun
was running neck-and-neck with ile boyun boyun koşuyordu
it's neck and neck boynu ve boynu
neck a neck race boyun boyun yarışı
a neck-and-neck race. boyun ve boyun yarışı.
neck 'n neck boyun boynu
aloha shirt aloha gömlek
basque shirt bask gömlek
black shirt siyah gömlek
bloody shirt kanlı gömlek
body shirt vücut gömlek
boiled shirt haşlanmış gömlek
brown shirt kahverengi gömlek
bush shirt bush gömlek
camp shirt kamp forması
dress shirt elbise gömlek
hair shirt saç gömleği
hair-shirt saç gömleği
hawaiian shirt hawaii gömlek
henley-shirt henley-shirt
in one's shirt-sleeves bir & # x27; s gömlek kollu
keep one's shirt on birisinin gömleğini giy
lose one's shirt birinin gömleğini kaybetmek
muscle shirt kas gömlek
polo shirt polo bluz
rash shirt döküntü gömlek
rugby shirt rugby gömlek
safari shirt safari gömlek
shirt gömlek
shirt front gömleğin önü
shirt jacket gömlek ceketi
shirt-dress gömlek-elbise
shirt-lifter gömlek-kaldırıcı
shirt-sleeve gömlek kolu
shirt-sleeves gömlek kolları
shirt-stud abscess gömlek saplaması apse
shirt-tail gömlek kuyruk
shirt-waist gömlek bel
skivvy-shirt skivvy-shirt
sport shirt spor gömlek