b-boying

b-boying teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-boying breakdance

b-boying terimi için benzer kelimeler ve anlamları

boying boying