b-17

b-17 teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-17 b-17