zagros

zagros teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zagros zagros

zagros terimi için benzer kelimeler ve anlamları

zagros mountains zagros dağları