u say

u say teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u say diyorsun

u say terimi için benzer kelimeler ve anlamları

say,say,say söyle söyle söyle
i cannot say that, nor dare i say it. bunu söyleyemem ya da söylemeye cüret edemem.
say say bye-bye hoşçakal de
you say, i say diyorsun
before you can say jack robinson jack robinson'ı söyleyemeden önce
dare say söylemeye cesaret
do as i say dediğimi yap
have a say in söz sahibi olmak
have one's say bir tane söyle
have the say söz sahibi olmak
i dare say söylemeye cesaret
i'll say diyeceğim
j say j söyle
needless to say söylemeye gerek yok
never say die asla öldü deme
never say never asla asla deme
on one's say-so bir tanesinde & # x27; s
per say başına
say söylemek
say a mouthful ağız dolusu
say grace lütuf de
say one's piece bir tane söyle
say the word kelimeyi söyle
say uncle amca de
say what ne dedin
say's law yasa deyin
say-so yani demek
strange to say söylemek garip
suffice it to say şu kadarını söylemek yeterli
to say nothing of hiçbir şey söylememek
to say the least kısaca söylemek gerekirse
you can say that again onu tekrar söyleyebilirsin
you don't say söyleme
quicker than you can say jack robinson jack robinson diyebileceğinden daha hızlı
that is to say demek ki
have a say söz sahibi olmak
what do you say ne diyorsun
say no more daha fazla konuşma
if you say so öyle diyorsan
i would say şöyle söylerdim
let's say diyelim ki
what did you say ne dedin
have your say söyleyeceğin mi var
say hello merhaba de
say goodbye elveda de
so to say demek ki
you don't say söyleme
not to say söylememek
i say diyorum
listen and say dinle ve söyle