u head

u head teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u head sen kafa

u head terimi için benzer kelimeler ve anlamları

head-to-head kafa kafaya
off with her head! off with his head! kafasını kapalı! başı kapalı!
head to head kafa kafaya
go head to head kafa kafaya gitmek
head-to-head comparison kafa kafaya karşılaştırma
head-to-head study kafa kafaya çalışma
head to head trial başa baş deneme
head to head competition kafa kafaya rekabet
going head to head kafa kafaya gidiyor
head-to-head contact kafa kafaya temas
head-to-head race kafa kafaya yarış
went head to head kafa kafaya gitti
head-to-head test kafa kafaya test
head to head data kafa kafaya veri
compete head to head kafa kafaya rekabet
go head-to-head with kafa kafaya gitmek
head to head match kafa kafaya maç
fight head to head kafa kafaya mücadele
go head to head against kafa kafaya gitmek
head to head racing kafa kafaya yarış
head to head with kafa kafaya
head-to-head results kafa kafaya sonuçlar
goes head-to-head kafa kafaya gider
competing head to head kafa kafaya rekabet
head-to-head review kafa kafaya inceleme
head to head comparison trials kafa kafaya karşılaştırma çalışmaları
they go head to head kafa kafaya gider
head to head against kafa kafaya karşı
going head to head with kafa kafaya
race head-to-head kafa kafaya yarış
head to head in competition yarışmada kafa kafaya
i will go head to head kafa kafaya gideceğim
the results of a head-to-head comparison kafa kafaya karşılaştırma sonuçları
will go head to head kafa kafaya gidecek
head to head coverage başa baş kapsama
went head-to-head with kafa kafaya gitti
acid-head uyuşturucu bağımlısı
anterior rectus muscle of head başın ön rektus kası
arch head kemer kafa
bang one's head against birine karşı gelmek
base head temel kafa
bay-head bar yuva çubuğu
beachy head kumsal kafa
beat into one's head birinin kafasına çarpmak
beat one's head against the wall bir başını duvara çarpmak
big head, have a koca kafa, bir
bite someone's head off birini ısırmak
bring to a head kafana getirmek
bury one's head in the sand kafasını kuma gömmek
can't make head or tail of başını veya kuyruğunu yapamaz