i ache for you

i ache for you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i ache for you senin için acıyorum

i ache for you terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i ache for you so terribly senin için çok acı veriyorum
ache ağrı
back-ache sırt ağrısı
face-ache yüz ağrısı
dull ache donuk ağrı
ache for için acı
tummy ache mide ağrısı
a dull ache donuk bir ağrı
i ache ağrıyorum
an ache bir ağrı
i have stomach ache karnım ağrıyor
ache and pain ağrı ve ağrı
ache pain ağrı
joints ache eklem ağrısı
chest ache göğüs ağrısı
makes me ache beni ağrıtıyor
ache with ile ağrı
bone ache kemik ağrısı
i ache my ağrıyor
ache from ağrısı
feet ache ayak ağrısı
bones ache kemikler ağrısı
ache or pain ağrı veya ağrı
ache a bit biraz acımak
i ache for için acıyorum
dull constant ache donuk sabit ağrı
sore and ache boğaz ve ağrı
low-back ache bel ağrısı
ache others diğerleri ağrı
nagging ache dırdırcı ağrı
ache for something bir şey için acı çekmek
makes my heart ache kalbimi ağrıtıyor
make me ache beni ağrıtıyor
it made my head ache başım ağrıyordu
i had an ache ağrım vardı
complaining of ache ağrısı şikayet
they have a tummy ache bir karın ağrısı var
ache and sore ağrı ve boğaz
jaw ache çene ağrısı
ache of ağrısı
we ache ağrıyoruz
mild dull ache hafif donuk ağrı
acetylcholinesterase ache inhibitors asetilkolinesteraz ağrısı inhibitörleri
does it ache ağrıyor mu
ask not what your country can do for you ask what you can do for your country ülkeniz için neler yapabilirim diye sorun ülkeniz için neler yapabilirim diye sorun
do unto others as you would have them do unto you seninle yapmalarını istediğin gibi başkalarına yapma
it's not whether you win or lose, it's how you play the game kazanıp kaybetmeyeceğin gibi değil, oyunu nasıl oynadığına bakma
laugh and the world laughs with you weep and you weep alone gül ve dünya seninle ağlar, yalnız ağlarsın
you can lead a horse to water but you can't make it drink bir atı suya götürebilirsin ama içmesini sağlayamazsın
you can lead a horse to water, but you can't make him drink. bir atı suya götürebilirsin, ama onu içmesini sağlayamazsın.