wache

wache teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wache wache